I hörnet av Senatstorget

DENNA WEBBPLATSEN HAR NY ÄGARE OCH FÖRBINDAS INTE MED HELSINKIS STADSMUSEUM. DENNA WEBBPLATS UPPDATERAS. DU KAN HITTA HEMSIDAN I STADSMUSEET HÄR: HELSINGINKAUPUNGINMUSEO.FI.

Helsingfors stadsmuseum öppnar ett nytt museum vid hörnet av Senatstorget i maj 2016. Då får stadens historiska centrum en ny kärna, dit inträdet är fritt.

Helsingfors och helsingforsarnas historia väcks till liv i stadens äldsta kvarter. Välkommen att skapa det nya museet tillsammans med oss!

Läs mer

kartta